ACİL DURUM EYLEM PLANI


6331 sayılı Kanunun; “Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım” başlıklı 11 inci maddesinde yer alan “Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.” hükmü, uygulamanın ayrıntısı ise 18/06/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik ’de yer almaktadır.

ACİL DURUM VE ACİL DURUM PLANI NEDİR ?

Acil durum; İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları ifade eder.
Dolayısıyla acil durum planı da işyerinizde ortaya çıkacak bir acil durum anında, işyerinde bulunan çalışanların ve ziyaretçilerin bu olaylar karşısında nasıl davranacağının planlanarak oluşabilecek zararın minimuma indirilmesidir.
Acil durum anında arama, kurtarma, tahliye ve yangın söndürme ekibi kurularak koordineli bir şekilde çalışanların ve ziyaretçilerin güvenli yere gitmesi sağlanır. Yaralılara, ambulans ve sağlık ekibi gelene kadar müdahale edilebilmesi için ilk yardımcı sertifikası bulunan işçiler seçilir.
İşyerinin krokisi çizilerek yangın söndürme ekipmanlarının ve kolay yanmaya müsait bölgeler bu kroki üzerinde işaretlenir. Bir acil durum anında, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenli bölgeye kadar izleyeceği yol da bu krokide çizilir.
Sonuç olarak ; acil durum planı hazır olan bir işyeri aniden oluşabilecek bir acil durum anında en az zararla bu krizi atlatmış olur. Böylelikle, işyerinize ve çalışanlarınıza gelebilecek zararı minimuma indirmiş olursunuz.